14 maja 2009

Dołączenie źródeł do Eclipse'a za pomocą Mavena

Ciekawą cechą mavenowego pluginu dla eclipse'a jest możliwość dołączenia dokumentacji do używanych bibliotek. Odbywa się to w bardzo prosty sposób. Mając stworzony projekt przy użyciu Mavena w linii poleceń wpisujemy standardowe polecenie generujące niezbędne pliki potrzebne do rozpoznania naszego projektu przez Eclipse'a, ALE czynność tą popełniamy z dodatkowym parametrem:

mvn eclipse:eclipse -DdownloadSources=true


Prawie gotowe! Jeśli wcześniej mieliśmy otwarty owy projekt w Eclipsie, to wystarczy w Package Explorerze (czy też w Navigatorze) kliknąć na katalog z nazwą projektu i wcisnąć F5 w celu odświeżenia konfiguracji projektu. Od tego momentu cieszymy się możliwością przeglądania dokumentacji używanych bibliotek. Dzieje się tak po najechaniu myszką na nazwę klasy albo metody.

Brak komentarzy: