9 lipca 2009

ICEfaces i iframe

W celu użycia komponentu iframe wraz z ICEfaces należy w pliku konfiguracyjnym web.xml ustawić właściwość com.icesoft.faces.concurrentDOMViews wartością true.

Brak komentarzy: